วันเผยแพร่

line04

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่องการกำหนดสมัยการประชุม ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกของ ปี พ.ศ.2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่องการกำหนดสมัยการประชุม ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกของ ปี พ.ศ.2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง เรื่องการกำหนดสมัยการประชุม ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกของ…
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่…
ประชุมสภา วันที่ 16 พ.ย. 64  สมัยที่4 ครั้ง ที่ 1

ประชุมสภา วันที่ 16 พ.ย. 64 สมัยที่4 ครั้ง ที่ 1

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564  มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ…
รายงาประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

รายงาประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564

รายงาประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 1

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 1

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรืองตามที่ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง…
ประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 64

ประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 64

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564  มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
ประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 64

ประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 64

การประชุมสภาตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่…
ประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้ง ที่ 2

ประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้ง ที่ 2

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2…
รายงานประชุมสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง แถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนปฏิบัติหน้าที่  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

รายงานประชุมสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง แถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนปฏิบัติหน้าที่  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

รายงานประชุมสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง แถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนปฏิบัติหน้าที่  วันที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม…
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
การประชุมสภา สมัยที่4 ครั้ง ที่ 1 วันที่ 9พ.ย.63

การประชุมสภา สมัยที่4 ครั้ง ที่ 1 วันที่ 9พ.ย.63

การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้ง…
สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โครงการงานก่อสร้าง

สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่โครงการงานก่อสร้าง

สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหา พร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไข…
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้ง ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2…
ประชุมครั้งแรก คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

ประชุมครั้งแรก คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

การประชุม (ครั้งแรก)  คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  วันที่…
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 5 ส.ค.63

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่…
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่…