พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

logoboonrueng

ลักษณะของดวงตราและเครื่องหมาย

       เป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร บริเวณตรงกลางเป็นภูเขา ทุ่งนา ลำธาร และต้นดาวเรือง โดยมีพระธาตุตั้งอยู่บนยอดเขา และมีรวงข้าวขนาบข้างดวงตราสองด้าน ภายในวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร

เหตุผลประกอบ

       เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลบุญเรือง มีสภาพเป็น ภูเขา ทุ่งนา และลำธาร ตลอดจนมีพระธาตุนางปุก ซึ่งเป็นปูชนียสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านประจำตำบล ดังนั้น จึงกำหนดรูปภาพดวงตราและเครื่องหมายให้สอดคล้องกับลักษณะของภูมิประเทศ

ความหมาย

ภูเขา หมายถึง ความยิ่งใหญ่
ทุ่งนา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ อยู่ดี กินดี
ลำธาร หมายถึง ความร่มเย็น ความสุขสบาย
ต้นดาวเรือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า
พระธาตุ หมายถึง พระธาตุนางปุกซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลบุญเรือง
รวงข้าว หมายถึง การทำนาข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตดี


 ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ : นายวารินเทพ พรมมี
 ผู้ให้ความหมาย             : นายดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์