natioinal league1 banner

Capture
bb go th
ราคามาตรฐาน
ict61 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง

vdo buntom
letter news banner
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
information banner 180
recycle banner
sss
egp committee
TGP Data
ITA banner
KumunRakakang
anti corruption plan banner
co bottom

bn hotline

แบบฟอร์มข้อมูลขอความช่วยเหลือ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.บุญเรือง
QR code OCSS
สแกน QR Code

download 155425 960 720
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
สำหรับประชาชน

แบบฟอร์มวันลา

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

มาตรการลดการใช้พลังงาน 

หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงของทางราชการ
ปีงบประมาณ 2562

หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้่อเพิลงของทางราชการ
ปีงบประมาณ 2563

กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ของเทศบาตำบลบุญเรือง

กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ปีงบประมาณ 2563

ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและ
ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

แผนผังและระยะเวลา
การปฏิบัติเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ

master ict banner

tourish
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทต.บุญเรือง

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

- ภาพกิจกรรมและผลงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 63 13 มกราคม 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 02 มกราคม 2563
จัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 63 05 พฤศจิกายน 2562
ซ่อมแซมไฟกิ่งหมู่บ้าน 04 พฤศจิกายน 2562
ส่งมอบเครื่องออกกำลังกาย 04 พฤศจิกายน 2562
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นร่องเมา ม.1 04 พฤศจิกายน 2562
ทบทวนการฝึกดับเพลิง 24 ตุลาคม 2562
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 2562
ฟิตเนสตำบลบุญเรือง 24 ตุลาคม 2562
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 22 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์เปิดศูนย์บริการฟิตเนสตำบลบุญเรือง 16 ตุลาคม 2562
โครงการพาหนูสู่โลกกว้างทางปัญญา 19 กันยายน 2562
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 16 กันยายน 2562
อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบุญเรือง 13 กันยายน 2562
เทศบาลตำบลเกาะยาว 04 กันยายน 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการตำบลบุญเรือง 04 กันยายน 2562
โครงการอบรมการทำขนมไทย 29 สิงหาคม 2562
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 19 สิงหาคม 2562
โครงการเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้ด้านวินัยแก่พนักงาน 15 สิงหาคม 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง 06 สิงหาคม 2562
เข้าร่วมอบรม อปพร. ม ราชภัฏเชียงราย 24 กรกฎาคม 2562
22 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 23 กรกฎาคม 2562
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย 18 กรกฎาคม 2562
โครงการ 1อปท. 1 ถนน ท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 18 กรกฎาคม 2562
10-7-62 อบรมแผนชุมชน 10 กรกฎาคม 2562
กรรมการตรวจงาน 09 กรกฎาคม 2562
การจัดทำแผนป้องกัน 08 กรกฎาคม 2562
ประชุมพนักงาน 5 ก.ค. 62 08 กรกฎาคม 2562
โครงการร้อยใจรักษ์ 28 มิถุนายน 2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26-6-62 26 มิถุนายน 2562
พ่นหมอกควัน ลงวันที่ 12 มิ.ย. 62 12 มิถุนายน 2562
ประชุมประชาคม 11-6-62 12 มิถุนายน 2562
โครงการไข้เลือกออก 62 11 มิถุนายน 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนตำบลบุญเรือง วัน อังคาร ที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 05 มิถุนายน 2562
กิจกรรมจิตอาสา โครงการเฉลิมพระเกียรติ 29 พ.ค. 2562 30 พฤษภาคม 2562
ประชุมสภาเทศบาล 27พ.ค. 62 28 พฤษภาคม 2562
ทต.เวียงยอง จ.ลำพูน ดูงาน 16 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมรณรงค์ สภ.ตำบลบุญเรือง 16 พฤษภาคม 2562
การประชุมประชาคมระดับตำบล 62 01 พฤษภาคม 2562
วันเทศบาลประจำปี 62 25 เมษายน 2562
ดำหัวผู้สูงอายุ 2562 11 เมษายน 2562
ตรวจรับงานจ้าง 2-4-62 02 เมษายน 2562
ตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังนอกเขตเทศบาล 01 เมษายน 2562
งานบวชประจำปี 2562 01 เมษายน 2562
บัณฑิตน้อย 29-3-62 29 มีนาคม 2562
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกหนองบัวหลวง หมู่1 หมู่ 10 28 มีนาคม 2562
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 27 มีนาคม 2562
สกัดกั้นไฟป่าลุกลาม 20 มีนาคม 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง 05 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน ประจำปี 2562 21 มกราคม 2562