ITA banner
anti corruption plan banner
natioinal league1 banner

bb go th
ราคามาตรฐาน
 

ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบุญเรือง
master ict banner
vdo
vdo buntom
report banner1
Purchaset banner
school1 banner
school3 banner
TGP Data
KumunRakakang
egp committee
information banner 180
2 1437333317
recycle banner
sss

พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

- ภาพกิจกรรมและผลงาน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 04 พฤษภาคม 2561
มหกรรมของกิ๋นลำตำบลบุญเรือง 25 เมษายน 2561
ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจรภายในสำนักงาน 25 เมษายน 2561
วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561 24 เมษายน 2561
กิจกรรม รดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจำปี 2561 13 เมษายน 2561
โครงการ 7 วันอันตราย ช่วงประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 11 เมษายน 2561
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบุญเรือง 23 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ & โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 17 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 13 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 15 ธันวาคม 2560
พิธีเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 07 ธันวาคม 2560
พิธีทำบุญเลี้ยพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ในการเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 06 ธันวาคม 2560
การเตรียมการเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 04 ธันวาคม 2560
โครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวกกันน๊อค ประจำปี 2560 22 พฤศจิกายน 2560
การประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณ กองทุน สปสช.ตำบลบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22 พฤศจิกายน 2560
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 17 พฤศจิกายน 2560
วันปิยมหาราช ปี พ.ศ.2560 23 ตุลาคม 2560
ติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ 23 ตุลาคม 2560
ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 09 ตุลาคม 2560
การประชุมหารือการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 03 ตุลาคม 2560
ประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2560 02 ตุลาคม 2560
งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นายแหลม นาระถี ลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลบุญเรือง 30 กันยายน 2560
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน 26 กันยายน 2560
กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด และพบปะประชาชนอำเภอเชียงของ 20 กันยายน 2560
อบรมพนักงานให้ความรู้เรื่องความผิดทางละเมิดฯ และ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 20 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุญเรือง 15 กันยายน 2560
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ให้แก่ นายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้าน 13 กันยายน 2560
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี พ.ศ.2560 12 กันยายน 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2560
ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ , ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงของ และ เปิดศูนย์เครื่องมือแพทย์ฯ ตำบลบุญเรือง 31 กรกฎาคม 2560
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 28 กรกฎาคม 2560
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 09 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ปี พ.ศ.2560 27 มิถุนายน 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 19 มิถุนายน 2560
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 19 มิถุนายน 2560
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ปี 2560 15 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2560 25 เมษายน 2560
งานประเพณีแข่งเรือพายประเพณี ประจำตำบลบุญเรือง ปี พ.ศ.2560 25 เมษายน 2560
โครงการฝีกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน พ.ศ.2560 23 มีนาคม 2560
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามการบริหารจัดการขยะตำบลบุญเรือง 16 กุมภาพันธ์ 2560
Sport Day 1 กุมพาพันธ์ 2560 09 กุมภาพันธ์ 2560
Cleaning Day 1 กุมภาพันธ์ 2560 09 กุมภาพันธ์ 2560
มหกรรมเชียงของเมืองสะอาด 26 มกราคม 2560
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ 24 มกราคม 2560
ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม Sport and Cleaning Day 23 มกราคม 2560
กิจกรรมวัน Sport and Cleaning Day 23 มกราคม 2560
ยินดีต้อนรับพนักงานเทศบาลย้ายมาใหม่ 16 ธันวาคม 2559
การออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ 16 ธันวาคม 2559