พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

- ภาพกิจกรรมและผลงาน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ตรวจรับงานจ้าง 2-4-62 02 เมษายน 2562
ตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังนอกเขตเทศบาล 01 เมษายน 2562
บัณฑิตน้อย 29-3-62 29 มีนาคม 2562
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกหนองบัวหลวง หมู่1 หมู่ 10 28 มีนาคม 2562
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 27 มีนาคม 2562
สกัดกั้นไฟป่าลุกลาม 20 มีนาคม 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง 05 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน ประจำปี 2562 21 มกราคม 2562
กิจกรรม ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 21 มกราคม 2562
โครงการปฏิบัติธรรมธุดงควัตร 18 มกราคม 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 12 มกราคม 2562
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ 09 มกราคม 2562
เร่งแก้ไขเหตุเนื่องจากวาตภัย ในพื้นที่ตำบลบุญเรือง เหตุเกิดคืนวันที่ 8 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562
เร่งแก้ไขเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562
สำรวจพื้นที่เพื่อซ่อมแซมทาง และสำรวจออกแบบงานก่อสร้าง 03 มกราคม 2562
ทำบุญตลาดเทศบาล 17 ธันวาคม 2561
ประชาคมหมู่บ้าน 27 พฤศจิกายน 2561
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 13 และ 23 ตุลาคม 2561 23 ตุลาคม 2561
เยี่ยมและติดตามอาการ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 22 ตุลาคม 2561
พัฒนาจุดรับน้ำ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 18 ตุลาคม 2561
สำรวจพื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 6 18 ตุลาคม 2561
ประชาคมระดับตำบล 17 ตุลาคม 2561
กลบดินหัวสะพานร่องเมา ม.1,ม.10 26 กันยายน 2561
อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 20 กันยายน 2561
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12 กันยายน 2561
อบรม ต.ป่าสัก 29 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2561 03 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 01 สิงหาคม 2561
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ" 26 กรกฎาคม 2561
โครงการเกษตรกรไทยใส่ใจสุขภาพ 18 กรกฎาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 16 กรกฎาคม 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561 13 กรกฎาคม 2561
การประชุมประชาคมระดับตำบล 29 มิถุนายน 2561
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ร่วมใจรักษ์สุข 28 มิถุนายน 2561
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
พ่นหมอกควัน 25 มิถุนายน 2561
สาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 18 พฤษภาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 04 พฤษภาคม 2561
มหกรรมของกิ๋นลำตำบลบุญเรือง 25 เมษายน 2561
ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจรภายในสำนักงาน 25 เมษายน 2561
วันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561 24 เมษายน 2561
กิจกรรม รดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจำปี 2561 13 เมษายน 2561
โครงการ 7 วันอันตราย ช่วงประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 11 เมษายน 2561
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบุญเรือง 23 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ & โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 17 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 13 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 15 ธันวาคม 2560
พิธีเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 07 ธันวาคม 2560
พิธีทำบุญเลี้ยพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ในการเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลบุญเรือง 06 ธันวาคม 2560