พิมพ์
ฮิต: 1170

การประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10   มีนาคม  2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โดยการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประชาชนในพื้นที่และเทศบาลตำบลบุญเรือง
รูปการประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั 1 Copyครั 2 Copyรูปการประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ครั 2 Copy