พิมพ์
ฮิต: 487

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุญเรือง ออกเดินรณรงค์ให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่กำลังมาถึง

เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 27เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 32เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 28เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 29เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 30เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 31เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 33เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 34เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 35เทศบาลตำบลบุญเรือง ๒๑๐๓๒๙ 36