พิมพ์
ฮิต: 5235

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเพื่อจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน อำเภอเชียงของ ชุดที่ 9 ซึ่งมีเด็กและเยาวชน จาก 7 ตำบลในอำเภอเชียงของ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ให้การต้อนรับ

20170124 100543
20170124 100601
20170124 100627
20170124 095509
20170124 100042
20170124 100128
20170124 101011
20170124 101013
20170124 101114
20170124 101338
20170124 101454
20170124 101708
20170124 101744
20170124 101759