พิมพ์
ฮิต: 4765

เทศบาลตำบลบุญเรือง คว้ารางวัลชนะเลิศที่ 1 การประกวดถังขยะประเภทความคิดสร้างสรรค์ ไดัรับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากนายอำเภอเชียงของ ในมหกรรม "เชียงของเมืองสะอาด" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ในงานนี้กองสาธารณสุขฯเจ้าภาพหลัก และได้รับความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดทุกฝ่ายกอง ร่วมถึงสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเดินพาเหรดรณรงค์ และจัดประดับตกแต่งนิทรรศการจิตอาสาบริหารจัดการขยะอำเภอเชียงของ20170125 163441

20170125 163457

1485418742690
1485418728304
1485418694854
1485418699971
1485418708076
1485418709648
1485418717681
1485418751343
1485418754618
1485418759891
1485418773404
1485418780685

14854186921201485418696404