พิมพ์
ฮิต: 827

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์  ที่ 31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง 

นายเสถียร สายสูง  นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง  ต้อนรับท่านทัศนัย สุธาพจน์  นายอำเภอเชียงของ  ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบุญเรือง หัวข้อ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ  การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปในรูปแบบการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

79680 640x48079678 640x48079679 640x48079681 640x48079683 640x48079684 640x480