พิมพ์
ฮิต: 1236

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2 ตามกำหนดฉีด 28 พค.ที่ผ่านมา ตามตารางนัดหมายให้ฉีดวัคซีนวันที่ 4 มิย. นั้น ทาง รพร.ชข.อาจเลื่อนมาฉีดวันพุธที่ 2 มิย. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง(จน.โควตา 10 คน)223322 640x480223320 640x480223324 640x480