พิมพ์
ฮิต: 765

การประชุมบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบุญเรือง ซึ่งมี นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล(สท.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สจ.) กำนันตำบลบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาตำบลบุญเรือง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง
86977 640x48085595 640x48085600 640x48085601 640x48085611 640x48085612 640x48086951 640x48086952 640x48086954 640x48086956 640x48086962 640x48086963 640x48086965 640x48086967 640x480