พิมพ์
ฮิต: 416

12 สิงหาคม 2564

นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรึตำบลบุญเรือง นำคณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ เลขานุการ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง  ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564