พิมพ์
ฮิต: 250

 

News 120825641

นายเสถียร  สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วย นายสุทัศน์ มูลชนะ ที่ปรึกษา และนางสาวอุรารักษ์ ลำเปิงมี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ไปเยี่ยม นางแก้ว กันทะเนตร (ผู้พิการตาบอด) อายุ 77 ปี เพื่อให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ ทางการมองเห็น ณ บ้านเลขที่ 131  ม.5 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย