พิมพ์
ฮิต: 371

011

วันที่ ๔  มกราคม  ๒๕๖๕ นายเสถียร  สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วย นายวราวุฒิ  ไชยวงค์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง และนายกำจัด  เนตรธิยา ผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นปล้อง หมู่ที่ ๕ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและ  ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้แก่ นายพิกุล ปาระมะ และ นายเสาร์ ปาระมะ ผู้พิการทางการมองเห็น ณ บ้านเลขที่ ๑๓๙  หมู่ที่ ๕  ตำบลบุญเรือง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย