พิมพ์
ฮิต: 3087

เทศบาลตำบลบุญเรือง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ปี 2559  ทั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากราษฎรบ้าน ม.6 ว่ามีผู้ลักลอบตัดไม้  ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ มีสมาชิกชมรมเดินป่า และผู้นำท้องที่ ร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

CIMG3139CIMG3049CIMG3072CIMG3075CIMG3078CIMG3094CIMG3128