พิมพ์
ฮิต: 3842

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลบุญเรือง โดยกองการศึกษา ร่วมกับผู้นำท้องที่ , ท้องถิ่น , สภาวัฒนธรรมฯ และ คณะสงฆ์ ตำบลบุญเรือง จัดกิจกรรม โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งจัด ณ วัดบุญเรืองใต้ หมู่ที่ 2 

1500546122964
150054596426715005459698081500545984278150054605730415005459735751500545946897150054606392815005460671511500546132479