พิมพ์
ฮิต: 2592

เทศบาลตำบลบุญเรือง โดยกองการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลบุญเรือง ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง

21769457 1539771996084565 1976987546 o
21641297 1539771529417945 1221616633 n21691194 1539771522751279 1836269928 n21769902 1539771542751277 1399948745 n21868454 1539772016084563 227034068 o

และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 วัน โดยมีนายอนันต์ชัย เบ้าทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง นำคณะผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และครูผู้ดูแลเด็ก เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กถถึงชั้นอนุบาลฯ ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. 

21641408 1539773089417789 655248574 n21697878 1539773092751122 31881754 n21844050 1539771809417917 1120451608 o21875649 1539771802751251 724185470 o21691319 1539771562751275 584177562 n21706877 1539771902751241 722522256 o21691295 1539771582751273 658243456 n21691331 1539773062751125 1664762785 n21706379 1539771932751238 1191203561 o21769599 1539773082751123 1317925084 n21843977 1539773139417784 2065221950 o21844083 1539771702751261 2000640739 o21845315 1539771696084595 2117503856 o21698139 1539771556084609 1574309781 n 121845582 1539773122751119 1211327497 o21875564 1539773116084453 1311115334 o21886633 1539773119417786 909265954 o21691385 1539771546084610 730331251 n21769540 1539771516084613 1314322700 n21769751 1539773066084458 546167806 n21767849 1539771519417946 881295047 n21845655 1539771856084579 749825453 o21767603 1539771539417944 616732306 n