พิมพ์
ฮิต: 2701

วันที่ 20 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลบุญเรือง โดยงานนิติการ จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ในหัวข้อ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  โดยได้เชิญ อัยการจังหวัดเชียงราย ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

19875929 1489664121126512 369006514 o

21886634 1489665884459669 241499411 o21895004 1489664141126510 52950849 o