พิมพ์
ฮิต: 1288

นายอนันต์ชัย เบ้าทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง  นายนิรันดร์ ธรรมวงค์ ประธานสภาเทศบาล นางวิมลวรรณ แสนไพร ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำคณะพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุญเรือง  จัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจำปี 2561 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง  โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุจาก 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน และนอกจากนี้ ยังมีการสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง จำนวน 9 รูป อีกด้วย

2694926950

รดนำดำหว 180413 0056รดนำดำหว 180413 0002รดนำดำหว 180413 0001 2รดนำดำหว 180413 0022 2รดนำดำหว 180413 0005 2รดนำดำหว 180413 0052 2รดนำดำหว 180413 0047 2รดนำดำหว 180413 004930657249 1695919047167684 2372091440940449792 n30697775 1695919103834345 7590126811774713856 n30704378 1695918867167702 4333537236189446144 n30653096 1695919150501007 412410580897366016 n30689093 1695918830501039 1639609099597381632 nรดนำดำหว 180413 0019รดนำดำหว 180413 0021รดนำดำหว 180413 0030รดนำดำหว 180413 0032 2รดนำดำหว 180413 0033 2รดนำดำหว 180413 0034 2รดนำดำหว 180413 0035 2รดนำดำหว 180413 0036 2รดนำดำหว 180413 0038 2รดนำดำหว 180413 0072รดนำดำหว 180413 0074รดนำดำหว 180413 0078รดนำดำหว 180413 0082 2รดนำดำหว 180413 0093 2รดนำดำหว 180413 0098รดนำดำหว 180413 0102รดนำดำหว 180413 0105 2รดนำดำหว 180413 0107 2