พิมพ์
ฮิต: 4608

การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ร่วมใจรัษ์สุข โดยกลุ่มผู้สูงอายุบ้านบุญเรืองใต้ ม.2 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

IMG 5826 640x480IMG 5829 640x480IMG 5838 640x480IMG 5851 640x480IMG 5857 640x480IMG 5867 640x480