พิมพ์
ฮิต: 2324

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะ และกิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลบุญเรือง ผู้นำหมู่บ้านออกเยี่ยมและติดตามอาการ ตลอดจนความเป็นอยู่ของผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ราย คือนางสีทอง สุยะราช ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม และเงินสด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย

S 630816 Copy9142 Copy9138 Copy9139 Copy