พิมพ์
ฮิต: 1796

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 62 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลตำบลบุญเรือง ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรม อปพร. ในครั้งนี้ ณ หอประชุมใหญ่มหาลัยราชภัฏเชียงราย
330583 640x480330593 640x48013474 640x480330651 640x480832441 640x480832447 640x480330649 640x480330655 640x480S 10149907 640x480S 10149906 640x480