พิมพ์
ฮิต: 1743

ทบทวนการฝึกดับเพลิงด้วยโฟม ควบคุมเพลิงไหม้ที่ติดจากน้ำมัน ณ ลานกีฬาหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง59466 640x48059467 640x48059468 640x48059471 640x48059474 640x48059475 640x48059476 640x480