พิมพ์
วันเผยแพร่ ฮิต: 386

ภาพกิจกรรมและผลงานทั้งหมด

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น

วันที่ ๔  มกราคม  ๒๕๖๕ นายเสถียร  สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วย นายวราวุฒิ  ไชยวงค์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง และนายกำจัด  เนตรธิยา…
5 ธันวาคม 2564

5 ธันวาคม 2564

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมคณะผู้บริหาร สท. กำนัน…
วันที่6/12/64 ทางชมรมนักปกครองตำบลบุญเรือง

วันที่6/12/64 ทางชมรมนักปกครองตำบลบุญเรือง

เมื่อวันที่ 6/12/64 ทางชมรมนักปกครองตำบลบุญเรือง นำโดยท่านปลัดอำเภอเชียงของ, ท่านสส.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน, ท่านสจ.วราวุฒิ ไชยวงค์ สอบจ.เชียงราย ,ท่านกำนันตำบลบุญเรือง, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ,สารวัตรกำนัน,แพทย์ประจำตำบล,ผอ.รพ.สต.บุญเรือง,ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง,ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล,ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้าน,ประธาน…
กิจกรรมถวายกฐินตำบลบุญเรือง ประจำปี 2564 วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมถวายกฐินตำบลบุญเรือง ประจำปี 2564 วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมถวายกฐินตำบลบุญเรือง ประจำปี 2564 วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล…
ออกสำรวจป้ายและสิ่งปลูกสร้าง

ออกสำรวจป้ายและสิ่งปลูกสร้าง

งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบุญเรืองได้ออกสำรวจ ป้ายและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ 2565
แจกถุงยังชีพ ม.7 ม.4

แจกถุงยังชีพ ม.7 ม.4

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลบุญเรืองตอลดถึง ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ม.7 ร่วมแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวจากสถานะการณ์โรคโควิด-19 บ้านป่าเคาะหมู่ที่…
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองเหนือ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2564” โดยมีท่านนายกเสถียร สายสูง เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมดังกล่าว…
จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลบุญเรือง

จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลบุญเรือง

เทศบาลตำบลบุญเรืองได้จัดชุดปฏิบัติการ เฝ้าระวังหน้าตลาดสด เทศบาศบาลบุญเรือง ตั้งจุดคัดกรอง covid-19 ยึดหลักมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
มอบถุงยังชีพผู้พิการตาบอด

มอบถุงยังชีพผู้พิการตาบอด

  นายเสถียร  สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วย นายสุทัศน์ มูลชนะ ที่ปรึกษา และนางสาวอุรารักษ์ ลำเปิงมี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ไปเยี่ยม นางแก้ว กันทะเนตร (ผู้พิการตาบอด)…
มอบอาหารน้ำดื่มแก่ผู้กักตัว(โควิด-19)

มอบอาหารน้ำดื่มแก่ผู้กักตัว(โควิด-19)

การเยี่ยมและมอบอาหาร น้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในสถานกักกันโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรีพร้อมกับ นายสุทัศน์ มูลชนะ ที่ปรึกษา…
วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2564

วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2564

นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรึตำบลบุญเรือง นำคณะผู้บริหารเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ เลขานุการ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง  ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…
มอบป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19

มอบป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19

กองสาธารณสุข,คณะผู้บริหารเทศบาล และรพ.สต.มอบอุปกรณ์การแพทย์ฯ, เวชภัณฑ์ที่(ไม่ใช่ยา) ป้ายประชาสัมพันธ์,เกลือเสริมไอโอดีน ฯลฯสถานศึกษา,ศูนย์ฯ เด็ก ทุกแห่ ด้านความพร้อม ศักยภาพพื้นที่ องค์กร ของตำบลบุญเรือง
การประชุมบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบุญเรือง

การประชุมบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบุญเรือง

การประชุมบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบุญเรือง ซึ่งมี นายเสถียร สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล(สท.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สจ.) กำนันตำบลบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10…
ขุดลอกเปิดทางน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร บ้าน หมู่ 5,8,10,1,2

ขุดลอกเปิดทางน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร บ้าน หมู่ 5,8,10,1,2

ขุดลอกเปิดทางน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร บ้าน หมู่ 5,8,10,1,2
เปิดทางน้ำลำห้วยบ้านบุญเรืองเหนือหมู่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เปิดทางน้ำลำห้วยบ้านบุญเรืองเหนือหมู่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564

นายเสถียร  สายสูง นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง พร้อมคณะ และฝ่ายป้องกันสาธารณะภัย ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ม.1 ให้มาช่วยเปิดทางน้ำ ที่ลำห้วยบ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
ออกสำรวจหนองน้ำบ้านซาววาหมู่ 3

ออกสำรวจหนองน้ำบ้านซาววาหมู่ 3

ผู้บริหาร สท. เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจหนองน้ำบ้านซาววาหมู่ 3
ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง

ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง

ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุญเรือง
ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม

ประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม

ประเมินความพร้อมสถานศึกษา ก่อนเปิดเทอม
ออกตรวจตลาดนัดวันเสาร์

ออกตรวจตลาดนัดวันเสาร์

ผอ.กองสาธารณสุข ร่วม อสม. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ออกตรวจตลาดนัดวันเสาร์ (ตลาดปลอดโรค สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าตลาด)
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบุญเรือง ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 2 ตามกำหนดฉีด 28 พค.ที่ผ่านมา ตามตารางนัดหมายให้ฉีดวัคซีนวันที่ 4 มิย. นั้น ทาง รพร.ชข.อาจเลื่อนมาฉีดวันพุธที่ 2 มิย. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง(จน.โควตา…
ประชุมรับมอบนโยบาลของนายกเทศมนตรีและผู้บริหารเทศบาล  31 พ.ค.2564

ประชุมรับมอบนโยบาลของนายกเทศมนตรีและผู้บริหารเทศบาล 31 พ.ค.2564

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2564 นายเสถียร สายสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล  และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง  ร่วมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง เพื่อพบปะและมอบนโยบายการบริหารเทศบาล  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง
อบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ในบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

อบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ในบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์  ที่ 31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลบุญเรือง  นายเสถียร สายสูง  นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง…
การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ประจำปี 2564วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลบาลตำบลบุญเรือง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ครั้งแรก

ไหว้สักการะศาลเจ้าที่เทศบาลตำบลบุญเรือง และการประชุมสภาเทศบาล แนะนำตัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญเรืองชุดใหม่
กิจกรรมมอบเกียรติเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างทั่วไป

กิจกรรมมอบเกียรติเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างทั่วไป

กิจกรรมมอบเกียรติเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างทั่วไป ด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น , ด้านความซื่อสัตย์และบริการประชาชนดีเด่น และด้านผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ…
กองสาธารณสุข,รพ.สต.อสม.ผญบ.ม.1 เยี่ยมเสริมพลังติดตามผู้ป่วยรายสุดท้ายของ ต.บุญเรือง

กองสาธารณสุข,รพ.สต.อสม.ผญบ.ม.1 เยี่ยมเสริมพลังติดตามผู้ป่วยรายสุดท้ายของ ต.บุญเรือง

กองสาธารณสุข,รพ.สต.อสม.ผญบ.ม.1 เยี่ยมเสริมพลังติดตามผู้ป่วยรายสุดท้ายของ ต.บุญเรือง หลังครบกำหนดฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ศบค.
เลือกตั้งเทศบาลตำบลบุญเรือง ปี 2564

เลือกตั้งเทศบาลตำบลบุญเรือง ปี 2564

27 มีนาคม 2564 ส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งฯ 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้งฯ
รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง

รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบุญเรือง ออกเดินรณรงค์ให้ประชาชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่กำลังมาถึง