พิมพ์
ฮิต: 6203

วันนี้ สภาเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง เพื่อพิจารณาญัตติเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมฯ เมื่อวันที่ 28 พศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09.30 - 12.00 น.

15271748 1523559374325873 728368784 o 1600x1200
15216138 1523559487659195 1466295965 o 1600x1200
15204102 1523559840992493 1942023392 o 1600x1200
15224800 1523559637659180 1655502798 o 1600x1200
15204278 1523559647659179 1608396072 o 1600x1200
15205554 1523559874325823 145780279 o 1600x1200