พิมพ์
ฮิต: 1312

วันที่ 1 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบุญเรืองได้ซ้อมแผนป้องกันฯ และวิธีเอาตัวรอดกรณีแผ่่นดินไหว และกรณีเด็กติดในรถ ให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุญเรืองทั้ง 2 แห่ง

ซ้อมแผน ศพด 0.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480ซ้อมแผน ศพด 1.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480ซ้อมแผน ศพด 3.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480ซ้อมแผน ศพด 9.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480ซ้อมแผน ศพด 10.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480ซ้อมแผน ศพด 17.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480ซ้อมแผน ศพด 22.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480ซ้อมแผน ศพด 23.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480ซ้อมแผน ศพด 24.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480ซ้อมแผน ศพด 25.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480ซ้อมแผน ศพด 34.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480ซ้อมแผน ศพด 35.2563 ๒๐๐๙๐๒ 640x480