พิมพ์
ฮิต: 2114

นายศุภวัฒน์ ยมเสถียร ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้ลงสำรวจพื้นที่่เพื่อเก็บข้อมูลประมาณงานออกแบบงานก่อสร้าง 

7102020 ๒๐๑๐๐๗ 287102020 ๒๐๑๐๐๗ 277102020 ๒๐๑๐๐๗ 297102020 ๒๐๑๐๐๗ 307102020 ๒๐๑๐๐๗ 317102020 ๒๐๑๐๐๗ 327102020 ๒๐๑๐๐๗ 337102020 ๒๐๑๐๐๗ 347102020 ๒๐๑๐๐๗ 357102020 ๒๐๑๐๐๗ 367102020 ๒๐๑๐๐๗ 377102020 ๒๐๑๐๐๗ 387102020 ๒๐๑๐๐๗ 397102020 ๒๐๑๐๐๗ 407102020 ๒๐๑๐๐๗ 417102020 ๒๐๑๐๐๗ 427102020 ๒๐๑๐๐๗ 437102020 ๒๐๑๐๐๗ 457102020 ๒๐๑๐๐๗ 7