พิมพ์
ฮิต: 1307

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "ทำความสะอาดศาสนสถาน" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:30 น. ณ บริเวณ พระธาตุนางย้อง มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม และเตรียมไม้กวาด เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ทำกิจกรรมในครั้งนี้202398 640x480202399 640x480

45369 640x480202405 640x48045370 640x48045371 640x48045372 640x48045373 640x48076588 640x48076589 640x480202411 640x48076590 640x480166487 640x480202410 640x480202400 640x480S 57483269 640x480S 57483267 640x480S 23846918 640x480202412 640x480202408 640x480202406 640x480166485 640x480