พิมพ์
ฮิต: 1138

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมสภาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง84682 640x48084661 640x48084663 640x48084665 640x48084668 640x48084669 640x48084685 640x48086984 640x48086993 640x480