พิมพ์
ฮิต: 3315

ตามที่่ราษฎรได้ร้องทุกข์ผ่านทางสมาชิกสภาฯ  ดังนั้นนายนิรันดร์ ธรรมวงค์ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ จึงนำเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจความชำรุดเสียหายในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรต่อไป

S 17580035S 17580038S 17580039S 17580041S 17580042S 17580045S 17580046S 17580046S 17580048