พิมพ์
ฮิต: 2944

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

เพื่อพิจารณาคำเสนอแปรญัตติฯ เมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง

โดยมี นายอนันต์ชัย เบ้าทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบุญเรือง

เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

 170805 640x480170824 640x480170804 640x480170800 640x480170801 640x480170802 640x480170803 640x480170798 640x48047378 640x480