พิมพ์
ฮิต: 2342

สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหา พร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไข นับเป็นการทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมทั้งในภาคผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลในฐานะฝ่ายปฏิบัติงาน

7102020 ๒๐๑๐๐๗ 107102020 ๒๐๑๐๐๗ 07102020 ๒๐๑๐๐๗ 17102020 ๒๐๑๐๐๗ 27102020 ๒๐๑๐๐๗ 37102020 ๒๐๑๐๐๗ 47102020 ๒๐๑๐๐๗ 67102020 ๒๐๑๐๐๗ 97102020 ๒๐๑๐๐๗ 117102020 ๒๐๑๐๐๗ 137102020 ๒๐๑๐๐๗ 147102020 ๒๐๑๐๐๗ 157102020 ๒๐๑๐๐๗ 167102020 ๒๐๑๐๐๗ 177102020 ๒๐๑๐๐๗ 187102020 ๒๐๑๐๐๗ 197102020 ๒๐๑๐๐๗ 207102020 ๒๐๑๐๐๗ 217102020 ๒๐๑๐๐๗ 227102020 ๒๐๑๐๐๗ 237102020 ๒๐๑๐๐๗ 24