พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จำนวน 12 โครงการ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 06 มิถุนายน 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างพื้นฐานจำนวน 12 โครงการ วันที่ 5 มิ.ย. 2562 05 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 28 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้าง 2 โครงการ 27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการ 15 พฤษภาคม 2562
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 โครงการ 08 พฤษภาคม 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างพื้นฐาน 6 โครงการ 03 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตล 01 พฤษภาคม 2562
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 09 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ห้วยซ้อ) 6 โครงการ 21 มีนาคม 2562
ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย 6 โครงการ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำหนองบัวหลวง หมู่ 1 หมู่ 10 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านแดนเมือง หมู่ 6 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำหนองบัวหลวง หมู่ 1 หมู่ 10 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร บ้านแดนเมือง หมู่ 6 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 13 โครงการ 05 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 18 มกราคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 12 ธันวาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 11 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ , ลานตากผลผลิต และปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ รวม 7 โครงการ 08 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 11 โครงการ 07 พฤศจิกายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 7 โครงการ ลงวันที่ 5,6 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแผร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินสำนักงาน ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 25 ตุลาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการถมดินสำนักงานเทศบาลตำบลบุญเรือง 22 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 04 ตุลาคม 2561
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยในเขตเทศบาลตำบลบุญเรือง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซม จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.และซ่อมแซมทางระบายน้ำ จำนวน 12 รายการ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ และตลิ่ง จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ และตลิ่ง จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.และซ่อมแซมทางระบายน้ำ จำนวน 12 รายการ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ และขุดลอกลำเหมือง จำนวน 7 รายการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 17 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำหนองวังดิน บ้านป่าเคาะ หมู่ 7 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลบุญเรือง 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดลานเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 7 19 มกราคม 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีบริเวณลำเหมืองสาธารณะบ้านบุญเรือง (ซอยบ้านนางบัว ยอดวิเศษ ถึงบ้านนายถา สุสี) หมู่ 9 19 มกราคม 2561