พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 276

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 8 โครงการ
ลงวันที่ 18 มกราคม 2562


1.ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ซอย5 (ตลาดสาย) หมู่8
2.ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 1 ด้านทิศเหนือ หมู่1
3.ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก ซาววา-ป่าเคาะ ถึงวัดซาววา หมู่3
4.ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย3 ต่อเนื่อง หมู่5
5.ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายนัน กองฟู หมู่4
6.ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างบ้านนายแก้ว นาระถี (สามแยก) หมู่5
7.ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายตุ๋ย กันทะวงศ์ ถึง หนองวังดิน หมู่ 7
8.ประกาศผู้ชนะโครงการปรับระดับทางเดินเท้า ซอย12 หมู่4