พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 255

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างพื้นฐานจำนวน 12 โครงการ 

1.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายจรัญ อุ่นคำ หมู่ 10 ดาวน์โหลด
2.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นน้ำตกภูแกง หมู่ 10 ดาวน์โหลด
3.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางมา ลาวเฉียง หมู่ 2 ดาวน์โหลด
4.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายดำรงค์ อินทร์เทพ หมู่ 10 ดาวน์โหลด
5.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพนัง คสล. ลำห้วยต้นปล้องบริเวณคอสะพาน ซอย 8 หมู่ 8 ดาวน์โหลด
6.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. ห้วนร่องเมาบริเวณข้างบ้านนายสมทัศน์ แอ่นปัญญา หมู่ 10ดาวน์โหลด
7.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 หมู่ 9 ดาวน์โหลด
8.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 6 หมู่ 9 ดาวน์โหลด
9.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางเร็ว ไชยเขียว หมู่ 1 ดาวน์โหลด
10.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้นปล้อง หมู่ 8 ดาวน์โหลด
11.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนบ้านหก หมู่ 4 ดาวน์โหลด
12.ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นปล้อง หมู่ 8 ดาวน์โหลด