พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 1100

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถ. - อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ปี 2559

อปท : เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย