พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 517

สรปITA60

เทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  โดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และมอบหมายให้ สถาบันราชภัฎเชียงราย เป็นที่ปรึกษาโครงการ  ได้ส่งสรุปผลการประเมินฯ เทศบาลตำบลบุญเรือง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเทศบาลตำบลบุญเรือง ได้รับคะแนน 94.50 อยู่ในระดับ สูงมาก  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ต่อไปนี้