พยากรอากาศ

Link หน่วยงาน/อปท.ข้างเคียง
kueng1 banner
huysao banner
satan banner
sridonchai banner
wiangchiangkhong1 banner
wiang banner

rimkhong banner

ฮิต: 244

ประกาศสำรวจทดน

เทศบาลตำบลบุญเรือง ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย

                           1.นายศุภวัฒน์ ยมเสถียร        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง
                           2.นายอดิเทพ พัฒนศุภสุนทร  ตำแหน่ง  นักผังเมือง ชำนาญการ

ซึ่งจะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในหมู่ที่ 1-10 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

          จึงขอประกาศให้ เจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดิน แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและรายการอื่นๆ ต่อเจ้าพนักงานสำรวจตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามประกาศเทศบาลฯ ได้ที่นี่
download 15ประกาศสำรวจทดน1